The CMME Project: Computerized Mensural Music Editing

databaseaboutdocscontactlinks

CMME Repertory Access


Compositions

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Pierre de La Rue

Other attributions: Jacob Obrecht


Edition

Transcription by Marnix van Berchum

XML score dataSources listed in database

Source Loc. Title Voices Attribution
B7v-B8r
MYn hert
4
"De la rue."
16v-17r
Mijn hert altijt heeft verlanghen
4
 
29r-29v
 
1
 
[II-11]
MYn hert heft al tijt verlangen.
1
 
48v
Myn hert heeft
4
 
14v-15r
Mijn hert altijt heeft verlanghen
4
Pierre de La Rue
9v
Min hert heeft altijt
4
 
D1r-D2v
Mijn hert heeft altijt verlanghen
2
 
24r
Min hertz tut sich
2
"Iacobus Obrecht"
29v-30v
Myn hert heeft altyt verlanghen
1
 
15v
Myn hert heeft altiit
4
 
10r-10v
Mein herz alzit
1
 

Text

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Naer u die alder liefste mijn
U liefde heeft my ontfanghen
U eyghen will ick zijn
Voor al de weerelt ghemeene
Soe wie dat hoort oft ziet
Hebdy mijn herte alleene
Daerom lief en begheeft my niet
My heart has always longed
For you, my most beloved.
Your love has captured me;
I wish to be your own.
In all the world,
For all to hear or see,
You alone have my heart;
Therefore, Love, do not fail me.Return to composition list