The CMME Project: Computerized Mensural Music Editing

databaseaboutdocscontactlinks

CMME Repertory Access


Compositions

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Pierre de La Rue

Other attributions: Jacob Obrecht


Edition

Transcription by Marnix van Berchum

XML score dataSources listed in database

Source Loc. Title Voices Attribution
B7v-B8r
MYn hert
4
"De la rue."
[II-11]
MYn hert heft al tijt verlangen.
1
 
14v-15r
Mijn hert altijt heeft verlanghen
4
Pierre de La Rue
9v
Min hert heeft altijt
4
 
D1r-D2v
Mijn hert heeft altijt verlanghen
2
 
24r
Min hertz tut sich
2
"Iacobus Obrecht"
10r-10v
Mein herz alzit
1
 

Text

Mijn hert altijt heeft verlanghen

Naer u die alder liefste mijn

U liefde heeft my ontfanghen

U eyghen will ick zijn

Voor al de weerelt ghemeene

Soe wie dat hoort oft ziet

Hebdy mijn herte alleene

Daerom lief en begheeft my niet
My heart has always longed

For you, my most beloved.

Your love has captured me;

I wish to be your own.

In all the world,

For all to hear or see,

You alone have my heart;

Therefore, Love, do not fail me.Return to composition list