The CMME Project: Computerized Mensural Music Editing

databaseaboutdocscontactlinks

CMME Repertory Access


Compositions

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Cornelius Rigo de Bergis


Edition

No edition found in database.Sources listed in database

Source Loc. Title Voices Attribution
78v-79r
Celle que j'ay longtemps ayme
3
Cornelius Rigo de Bergis
70v
Myn hertz hefft alltijt
4
 

Text

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Naer u die alder liefste mijn
U liefde heeft my ontfanghen
U eyghen will ick zijn
Voor al de weerelt ghemeene
Soe wie dat hoort oft ziet
Hebdy mijn herte alleene
Daerom lief en begheeft my niet
My heart has always longed
For you, my most beloved.
Your love has captured me;
I wish to be your own.
In all the world,
For all to hear or see,
You alone have my heart;
Therefore, Love, do not fail me.Return to composition list