The CMME Project: Computerized Mensural Music Editing

databaseaboutdocscontactlinks

CMME Repertory Access


Compositions

Mijn hert altijt heeft verlanghen
Cornelius Rigo de Bergis


Edition

No edition found in database.Sources listed in database

Source Loc. Title Voices Attribution
78v-79r
Celle que j'ay longtemps ayme
3
Cornelius Rigo de Bergis
70v
Myn hertz hefft alltijt
4
 

Text

Mijn hert altijt heeft verlanghen

Naer u die alder liefste mijn

U liefde heeft my ontfanghen

U eyghen will ick zijn

Voor al de weerelt ghemeene

Soe wie dat hoort oft ziet

Hebdy mijn herte alleene

Daerom lief en begheeft my niet
My heart has always longed

For you, my most beloved.

Your love has captured me;

I wish to be your own.

In all the world,

For all to hear or see,

You alone have my heart;

Therefore, Love, do not fail me.Return to composition list